Links

 

 

 

 

  • Hjemmeside om filmen om søskende til børn med handicap “Men jeg vil ikke bytte” www.soeskende.dk

 

 

 

 

  • En vidensbank om ADHD og autismespektrumforstyrrelser: http://www.overlevelsesguiden.dk/

 

 Anne Mette Rosendahl Rasmussen - amrr@adhdifamilien.dk - tlf. 23 22 93 10 & Søren Glistrup - sgl@adhdifamilien.dk - tlf. 20 73 08 75