Behandling

Behandlingen består af to dele: pædagogik og medicin.

ADHD rammer ikke kun det enkelte barn, det rammer i høj grad også barnets familie. Derfor er det vigtigt at inddrage alle omkring barnet/ den unge med ADHD for at skabe en fælles forståelse for vanskelighederne.

Det primære i behandlingen af ADHD er således at få forståelse for ADHD.
Ud fra denne forståelse kan man møde barnet/ den unge med ADHD, så de oplever at lykkes i de aktiviteter, som de indgår i. Alle børn og unge vokser af anerkendelse og opmuntring – men børn og unge med ADHD har særligt brug for det.

Børn/ unge med ADHD trives bedst med en tydelig struktur på hverdagen; en hverdag, der er overskuelig, og hvor det er klart givet, hvad der skal ske.
Endelig er det afgørende at samarbejdet mellem forældre, pædagoger, lærere og kommunens socialforvaltning er godt, da det er med til at skabe et godt fundament for barnets udvikling.

Hvis disse tiltage ikke hjælper og støtter tilstrækkeligt, og barnets/den unges vanskeligheder fortsat giver problemer i hverdagen er medicinsk behandling også en mulighed i kombinationen med støtte og forståelse fra familien og netværket omkring barnet.

 Anne Mette Rosendahl Rasmussen - amrr@adhdifamilien.dk - tlf. 23 22 93 10 & Søren Glistrup - sgl@adhdifamilien.dk - tlf. 20 73 08 75