Hvordan viser ADHD sig?

Der er flere tegn, der kan pege på ADHD, og man kan have mest af det ene eller det andet.

Uro

Mange børn med ADHD har svært ved at få ro på sig. De sidder uroligt, piller eller snor sig, eller farer omkring, og de er svære at hjælpe til ro igen. Nogle har svært ved at vurdere, hvornår det bliver farligt, og kommer tit til skade.
Nogle børn med ADHD har problemer med motorikken, fx at styre sin krops bevægelser samt holde balancen.

Koncentrationsvanskeligheder

Koncentrationsbesvær betyder, at børn med ADHD har svært ved at blive ved en aktivitet i længere tid af gangen. Barnet springer tit fra det ene til det andet uden at gøre tingene de er i gang med færdig. De glemmer let. Fx kan en aftale lavet for kort tid siden måske ikke overholdes.

Det er svært at planlægge og holde overblikket, så at pakke en skoletaske, rydde op eller at dække et bord kan være en stor og uoverskuelig opgave. Barnet med ADHD kan også have svært ved at hør en kollektiv besked, eller fange helhenden i fx en godnathiistorie.

Impulsivitet

Barmet kan have svært ved at bremse sig selv. Det kan fx vise sig ved at der er svært at vente på tur, barnet taler måske i munden på andre eller kommer til at slå.

Socialt

Børn med ADHD kan komme op at skændes eller slås med andre børn, fordi de har svært ved at aflæse andre og tage hensyn. Det kan være svært for nogle af børnene at få venner eller holde på dem. Det kan også gå skævt til fritidsaktiviteter, da barnet kan have svært ved at styre temperamentet eller huske reglerne.

I skolen kan det være svært at sidde stille, høre kollektive beskeder eller fungere med kammeraterne. Det er særlig svært, når der er meget uro omkring barnet. Tit er det værst de dage, hvor tingene ikke er, som de plejer at være. Det kan fx være i forbindelse med vikardækning, projektuger og udflugter.

De fleste børn med ADHD er helt normalt begavede, men mange kan ikke udnytte deres begavelse, fordi de går glip af for meget undervejs. Nogle børn med ADHD kan få brug for specialundervisning.

De mange skuffelser og nederlag kan påvirke barnets selvtillid og selvværd.

Andre psykiske lidelser

Nogle børn kan få andre symptomer på psykiske lidelser, som fx depression, spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd. Det kan enten komme oveni eller som følge af deres ADHD. Disse symptomer kan hos nogle være mere iøjnefaldende end selve ADHD`en.

Risiko

Store børn og voksne med ADHD, der ikke bliver behandlet, har større risiko for at blive afhængige af rygning eller stoffer, komme ud for ulykker eller havne i kriminalitet.

Styrker

Det er alt afgørende at fremhæve de stærke sider, som kan komme til udtryk hos personer med ADHD. Udadvendthed, masser af energi og begejstring er typiske egenskaber i forbindelse med ADHD! Derudover er mennesker med ADHD lige så forskellige, som alle andre, og det er vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad barnet er god til fremfor begrænsninger.

 Anne Mette Rosendahl Rasmussen - amrr@adhdifamilien.dk - tlf. 23 22 93 10 & Søren Glistrup - sgl@adhdifamilien.dk - tlf. 20 73 08 75