Aktuelt

 

  • Vi afholder søskendekursus ca. 2 gange årligt. Kurset henvender sig til søskende til børn med enten ADHD og/eller autisme. Vi mødes 5 gange fra kl. 15.30-17.00. Det koster 3000 kr.. I kan ansøge jeres kommune om tilskud til det efter gældende regler. Hvis det har din interesse, så kontakt os. Næste hold opstart i efteråret 2022 i Vejle.
  • Vi udbyder også andre kurser som eksempelvis forældrekurser, oplæg til fagfolk, netværksmøder for forældre/ venner eller bedsteforældre aftener samt individuelt planlagt forløb ud fra hvert enkelt barn/families behov både ift ADHD og autisme/Aspergers Syndrom. Kontakt os for nærmere oplysninger og aftaler.
 Anne Mette Rosendahl Rasmussen - amrr@adhdifamilien.dk - tlf. 23 22 93 10 & Søren Glistrup - sgl@adhdifamilien.dk - tlf. 20 73 08 75