Vi tilbyder

Aktuelt tilbyder vi kurser for søskende, der har en bror eller søster med ADHD samt en række temaaftner om ADHD (se under aktuelt).     

Yderligere kan vi tilbyde diverse kurser for familier med et barn med ADHD og rådgivning og vejledning til fagfolk omkring barnet, fx skoler og institutioner.  

Du kan evt. søge din kommune om tilskud i henhold til Servicelovens §41, da vores kurser/tilbud er er handicaprettede.  Såfremt du ønsker at søge om tilskud, anbefaler vi, at du kontakter din kommune vedr. kursusafgift, inden tilmelding til vores kurser.

Har du en sundhedsforsikring kan du kontakte dit forsikringsselskab for at høre om vores kurser/tilbud/rådgivning kan dækkes af denne.

 Anne Mette Rosendahl Rasmussen - amrr@adhdifamilien.dk - tlf. 23 22 93 10 & Søren Glistrup - sgl@adhdifamilien.dk - tlf. 20 73 08 75