Film

  • ”Det hedder altså ikk´ DAMP” – filmen kan købes på ADHD foreningens hjemmeside adhd.dk

 

  • “Et anderledes barn” – filmen kan købes på Psykiatrifondens hjemmeside psykiatrifonden.dk

 

  • “Men jeg vil ikke bytte” – en film om søskende til børn med handicap. Filmen kan købes på hjemmesiden soeskende.dk

 

  •  “Så himmelsk anderledes”. Film om søskendeproblematikker. Rebecka kæmper med skolekammeraternes stirrende blikke, voksenverdenens medlidenhed og sine egne modstridende følelser. Filmen kan købes på soeskendefokus.dk
 Anne Mette Rosendahl Rasmussen - amrr@adhdifamilien.dk - tlf. 23 22 93 10 & Søren Glistrup - sgl@adhdifamilien.dk - tlf. 20 73 08 75