Anne Mette R. Rasmussen (sygeplejerske)

Jeg er uddannet sygeplejerske og har været ansat i børnepsykiatrien siden 2002. Jeg er uddannet specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje (1 årig fuldtids uddannelse). Ligeledes har jeg VITA uddannelsen, som kvalificerer mig til at arbejde kognitivt med børn/unge med autisme og ADHD og deres familie.

På specialuddannelsen arbejdede jeg bl.a. med emner som søskendeproblematikker hos søskende med en bror eller søster med ADHD og autisme samt inddragelse og anerkendelse af familien i udredningen og behandlingen af et barn med en børnepsykiatrisk lidelse.

Endvidere har jeg en projektlederuddannelse og arbejder med diverse projekter i relation til børnepsykiatrien.

Til dagligt arbejder jeg i børnepsykiatrisk ambulatorium, hvor jeg deltager i udredning og behandling af børn med udviklingsforstyrrelser.

Jeg har sammen med to specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje udviklet en vejledningsmodel, som jeg har skrevet artikler om. Jeg har brugt modellen i undervisning og vejledning af kollegaer og sygeplejestuderende både i børnepsykiatrisk regi og på sygeplejeskoler. Jeg har 1 ½ års ledelseserfaring fra en børnepsykiatrisk sengeafdeling.

Jeg har skrevet pjecerne om ADHD og søskende samt ADHD og bedsteforældre sammen med Søren Glistrup.

Endvidere har har jeg erfaring med at arbejde med søskendegrupper, grupper til børn med autisme og ADHD, forældregrupper, og jeg sidder i en national fokusgruppe for sygeplejersker, som beskæftiger sig med ADHD.

 Anne Mette Rosendahl Rasmussen - amrr@adhdifamilien.dk - tlf. 23 22 93 10 & Søren Glistrup - sgl@adhdifamilien.dk - tlf. 20 73 08 75