Søren tilbyder

Udover vores fælles søskende- & familiekurser tilbyder vi hver især individuelle forløb.

Jeg tilbyder individuelle samtaleforløb om og med børn og unge. Samtalerne kan blandt andet handle om udfordringer i dagligdagen, om selvforståelse/ handicapforståelse, angstproblematik eller manglende trivsel.

Jeg tilbyder endvidere rådgivningsforløb til forældre, hvor vi med udgangspunkt i forståelse for jeres barn taler om, hvordan I i dagligdagen kan støtte jeres barn.

Endelig tilbyder jeg oplæg til og supervision af fagfolk ift. børn med udviklingsforstyrrelser

 Anne Mette Rosendahl Rasmussen - amrr@adhdifamilien.dk - tlf. 23 22 93 10 & Søren Glistrup - sgl@adhdifamilien.dk - tlf. 20 73 08 75