Anne Mette tilbyder

Udover vores fælles søskende- & familiekurser tilbyder vi hver især individuelle forløb.

Jeg kan bl.a. tilbyde oplæg, undervisning, rådgivning og vejledning i forhold et barn med ADHD/autisme og dennes familie samt netværket omkring barnet, dvs. fagfolk omkring barnet.

Det kan fx handle om:

  • intervention i familien, at udvikle barnets selvforståelse, sin forståelse for andre og sin adfærd samt ændre det sociale samspil mod mere hensigtsmæssige samværsformer; fx i forhold til forældre, søskende og venner.
  • støtte forældrene til at kortlægge og arbejde positivt med barnets ressourcer og færdigheder samt at give redskaber til at skabe tydelighed og struktur over barnets dag, og på den måde skabe en mere rolig og stabil hverdag for hele familien.
  • deltage i at styrke den sociale træning af færdigheder, som barnet mangler.
  • undervise og vejlede i, hvordan barnet får et godt søvnmønster.
 Anne Mette Rosendahl Rasmussen - amrr@adhdifamilien.dk - tlf. 23 22 93 10 & Søren Glistrup - sgl@adhdifamilien.dk - tlf. 20 73 08 75