Indholdet i søskendekurset

Hvordan forløber vores søskendekursus?

Vi samler en gruppe af jævnaldrende søskende. Den enkelte gruppe består af 6 søskende, hvor Søren og Anne Mette vil fungere som gruppeledere. Vi mødes 5 gange af 1 ½ times varighed.

Vi inddrager også forældrene under forløbet i søskendegrupperne. Det sker på den måde, at forløbet begynder med et fælles møde, hvor forældrene deltager. De næste 4 gange kommer børnene selv. Den sidste gang vi mødes, er forældrene med til sidst.

Hvad laver vi?

Vi taler og laver aktiviteter om

  • hvad det vil sige at have ADHD
  • hvordan det kan være at vokse op med en søskende med ADHD
  • hvad der kan være godt at gøre i dagligdagen
  • hvad skal man fortælle sin venner?
  • hvordan får jeg plads til mig selv i min familie?
  • … og hvad der ellers måtte dukke op af spørgsmål, temaer, idéer m.m
 Anne Mette Rosendahl Rasmussen - amrr@adhdifamilien.dk - tlf. 23 22 93 10 & Søren Glistrup - sgl@adhdifamilien.dk - tlf. 20 73 08 75